Karl Petersen

Hej!

Jag heter Karl Petersen och bor i Luleå. Mellan 2003 och 2013 var jag Luleås kommunalråd. Nu är jag pensionär och har egen firma, Ordfirman heter den och slåss för kulturen.

Edeforsgatan 80 och andra ställen


Örnäset

I slutet av fyrtiotalet var behovet av nya bostäder i Luleå mycket stort, ett behov som inte minst det nystartade Norrbottens Järnverk AB var orsak till. De bostäder som fanns i Luleå räckte helt enkelt inte till för att förse de anställda på järnverket med boende.

Många av dem som började arbeta på järnverket kom från andra orter i Sverige. För att klara utmaningen att bygga de nya bostäder som behövdes, bildade Luleå stad och NJA stiftelsen Industribostäder. 1950 byggde stiftelsen de första 168 lägenheterna i kvarteret Gjutaren. Därefter byggdes 935 lägenheter i kvarteren Tången, Tygeln och Trumman på Örnäset.

Merparten av stiftelsens lägenheter reserverades för järnverkets behov. Familjerna som flyttade till Örnäset var ofta barnrika. På den tiden fanns inga daghem, därför var det vanligt att mammorna var hemarbetande med sina barn. Papporna jobbade på järnverket.

Familjen Hedström var en av de många familjer som flyttade in på Örnäset i början av 1950-talet. Familjen kom från Domnarvet.

I dikter och fragment berättar Lars Hedström om sina minnen från Örnäset, Edeforsgatan 80 och andra ställen.

Författare; Lars Hedström. Grafisk form; Peter Sundström. Omslagsbild; Lennart Holmbom. Förlag; Ordfirman. Tryck; Bulls Graphics. 72 sidor, danskt band, 200×140.

Boken kan köpas på Akademibokhandeln, Adlibris.com och Norrbottens museum

Ordfirmans böcker på adlibris.com

Ny upplaga

Nu har vi tryckt en ny upplaga av May Larssons senaste bok ”I min barndoms berså”

Ny bok

Sommardygn och skymningsdagar, dikter av Börje Ekström.

Boksläpp den 24 mars klockan 12.30. Författaren medverkar. Norrbottens museum. Välkomna!

Malmudden Folkhemmet i Luleå

”De som flyttade in på Malmudden kom till ett folkhem med moderna lägenheter, rinnande vatten, centralvärme, kylskåp, badrum, hissar och balkonger”. Det är om detta folkhem Ordfirmans nya bok handlar.

Illustrerad 80 sidor. Redaktör: Karl Petersen. Omslag och grafisk form: Peter Sundström. Tryckeri: Bulls Graphics. Pris 300 kr. Boken kan köpas i bokhandeln och på nätet, eller rekvireras direkt från Ordfirman

info@ordfirman.se