Karl Petersen

Hej!

Jag heter Karl Petersen och bor i Luleå. Mellan 2003 och 2013 var jag Luleås kommunalråd. Nu är jag pensionär och har egen firma, Ordfirman heter den och slåss för kulturen.

Bodenskolan

”Bodenskolan” är namnet på en gruppering av 14 konstnärer som var verksamma i Boden på 50- och 60-talen. De anordnade kurser, målarresor och utställningar ihop; umgicks, lärde av och inspirerade varandra.
Av dessa 14 blev många väletablerade och kunde så småningom leva på sin konst, medan andra hade ett civilt yrkesliv och ägnade sin fritid åt konsten. Men de är allihop tillsammans en viktig del av den Norrbottniska konsthistorien och de var – med gnet och stret i ett mer kulturkargt klimat – med om att lägga grunden för dagens norrbottniska konstliv.

Boken har sammanställts av Havremagasinet, Boden. Havremagasinet är idag en av Sveriges största konsthallar. Konsthallen visar utställningar med lokal kulturhistorisk förankring, tillsammans med nordisk och internationell samtidskonst som handlar om olika teman.

Författare; Bertil Sundstedt. Grafisk form; Peter Sundström. Förlag; Ordfirman. Tryck; Bulls Graphics. 144 sidor, hårdband, 240×240. Rikt illustrerad

Boken finns att köpa på Havremagasinet, Norrbottens museum, Akademibokhandeln och Adlibris.com

Övertoner av Svante Lindqvist

Citat ur novellen Tidssprånget:

”Så tog han ett beslut. Stugan. Stugan låg på den här sidan om bäcken och följde han den nedströms så skulle han komma till bäckmynningen i Torneträsk och därifrån skulle det vara lätt att hitta. Det började skymma, men det var vårljus och skulle vara bra sikt länge. Dessutom fick han utförsbacke nästan hela vägen. Han gav sig iväg.”

Övertoner, berättelser och fragment är Svante Lindqvist senaste bok. 120 sidor. Redaktör: Karl Petersen. Omslag och grafisk form: Peter Sundström. Tryckeri: Bulls Graphics.

Malmudden Folkhemmet i Luleå


”De som flyttade in på Malmudden kom till ett folkhem med moderna lägenheter, rinnande vatten, centralvärme, kylskåp, badrum, hissar och balkonger”. Det är om detta folkhem i Luleå denna bok handlar.

Illustrerad 80 sidor. Redaktör: Karl Petersen. Omslag och grafisk form: Peter Sundström. Tryckeri: Bulls Graphics. Pris 250 kr. Boken kan köpas i bokhandeln och på nätet, eller rekvireras direkt från Ordfirman.

Edeforsgatan 80 och andra ställen


Örnäset

I slutet av fyrtiotalet var behovet av nya bostäder i Luleå mycket stort, ett behov som inte minst det nystartade Norrbottens Järnverk AB var orsak till. De bostäder som fanns i Luleå räckte helt enkelt inte till för att förse de anställda på järnverket med boende.

Många av dem som började arbeta på järnverket kom från andra orter i Sverige. För att klara utmaningen att bygga de nya bostäder som behövdes, bildade Luleå stad och NJA stiftelsen Industribostäder. 1950 byggde stiftelsen de första 168 lägenheterna i kvarteret Gjutaren. Därefter byggdes 935 lägenheter i kvarteren Tången, Tygeln och Trumman på Örnäset.

Merparten av stiftelsens lägenheter reserverades för järnverkets behov. Familjerna som flyttade till Örnäset var ofta barnrika. På den tiden fanns inga daghem, därför var det vanligt att mammorna var hemarbetande med sina barn. Papporna jobbade på järnverket.

Familjen Hedström var en av de många familjer som flyttade in på Örnäset i början av 1950-talet. Familjen kom från Domnarvet.

I dikter och fragment berättar Lars Hedström om sina minnen från Örnäset, Edeforsgatan 80 och andra ställen.

Författare; Lars Hedström. Grafisk form; Peter Sundström. Omslagsbild; Lennart Holmbom. Förlag; Ordfirman. Tryck; Bulls Graphics. 72 sidor, danskt band, 200×140.

Boken kan köpas på Akademibokhandeln, Adlibris.com och Norrbottens museum

Ordfirmans böcker på adlibris.com