Luleå 400 år

 

Köpman Daniel Andersson inbjöd Luleåborna till en fototävling inför firandet av Luleå 400 år. Mer än tusen bilder sändes in. Nu har 400 av dessa blivit boken ”Vackra bilder av ett vackert Luleå 400 år” – en fotobok som skapats av Luleåborna själva.

Boken innehåller ett antal artiklar om Luleås historia. Bland författarna finns professor Staffan Hansson och historiker Roine Viklund, LTU. Major Karin Wilhelmsson. Antikvarie Kaj Bergman mfl.

Boken ges ut av Ordfirman. Redaktör: Daniel Andersson. Foto: Luleåbor. Grafisk form: Amanda Svensson. Idégivare: Per Svensson. 238 sidor. Tryckeri: Luleå Grafiska.

Boken finns att köpa på ICA Kvantum i Luleå. Pris 249 kr.