Boktips inför julen!


Hela landet ska leva. Det är ett mantra som nu hörs mer än någonsin. Från Skåne i söder till Norrbotten i norr är önskan densamma: Landsbygden ska inte bara värnas, den ska utvecklas också.I denna intervjubok låter vi tio röster från Vitådalen komma till tals. De berättar hur de tänker och varför de kämpar för sin skola och sin bygd. En bok med intervjuer om landsbygdens villkor och framtid.

Intervjupersoner: Ingela Lindqvist, Roger och Nina Ivaska, Lars Nilsson, Pontus Johansson, Birgitta Olsson, Karin Andersson och Louise Rönnbäck, Tomas Karlsson, Kimmo Sulila.

Förlag: Ordfirman. Intervjuare och foto: Hans Olov Ohlson. Grafisk form och omslag: Peter Sundström. Tryckeri: Bulls Graphics. Sidor: 80.