Möte och mingel med Ordfirmans författare

Välkommen till Ordfirmans möte med författare på Kulturcentrum Ebeneser, Luleå.

Lördagen den 1 dec kl. 11 – 14

Fiket är öppet. Fritt inträde

 

 

Program:         

11.00 Ordfirmans bokbord öppnas

11.30 Karl Petersen presenterar boken ”Malmudden – Folkhemmet i Luleå”

12.00 Hans Olov Ohlson presenterar boken ”Fransyskans visit i Tornedalen”

12.30 Bertil Sundstedt presenterar boken ”Att leva i tidens ytvatten”

Mellan programpunkterna berättar övriga författare om sina böcker, läser dikt eller kanske spelar en strof och sjunger

14.00 Författarmötet avslutas

Medverkande:

Bertil Sundstedt, Bruno Öqvist, Daryoush Tahmasebi, Gunnel E Vidén, Hans Olov Ohlson, Karl Petersen, Lars Hedström, MajLis Granström, May Larsson, Mirka Siwek, Sara Johansson, Svante Lindqvist, Tommy Eriksson.