Övertoner av Svante Lindqvist

Citat ur novellen Tidssprånget:

”Så tog han ett beslut. Stugan. Stugan låg på den här sidan om bäcken och följde han den nedströms så skulle han komma till bäckmynningen i Torneträsk och därifrån skulle det vara lätt att hitta. Det började skymma, men det var vårljus och skulle vara bra sikt länge. Dessutom fick han utförsbacke nästan hela vägen. Han gav sig iväg.”

Övertoner, berättelser och fragment är Svante Lindqvist senaste bok. 120 sidor. Redaktör: Karl Petersen. Omslag och grafisk form: Peter Sundström. Tryckeri: Bulls Graphics.