Edeforsgatan 80 och andra ställen


Örnäset

I slutet av fyrtiotalet var behovet av nya bostäder i Luleå mycket stort, ett behov som inte minst det nystartade Norrbottens Järnverk AB var orsak till. De bostäder som fanns i Luleå räckte helt enkelt inte till för att förse de anställda på järnverket med boende.

Många av dem som började arbeta på järnverket kom från andra orter i Sverige. För att klara utmaningen att bygga de nya bostäder som behövdes, bildade Luleå stad och NJA stiftelsen Industribostäder. 1950 byggde stiftelsen de första 168 lägenheterna i kvarteret Gjutaren. Därefter byggdes 935 lägenheter i kvarteren Tången, Tygeln och Trumman på Örnäset.

Merparten av stiftelsens lägenheter reserverades för järnverkets behov. Familjerna som flyttade till Örnäset var ofta barnrika. På den tiden fanns inga daghem, därför var det vanligt att mammorna var hemarbetande med sina barn. Papporna jobbade på järnverket.

Familjen Hedström var en av de många familjer som flyttade in på Örnäset i början av 1950-talet. Familjen kom från Domnarvet.

I dikter och fragment berättar Lars Hedström om sina minnen från Örnäset, Edeforsgatan 80 och andra ställen.

Författare; Lars Hedström. Grafisk form; Peter Sundström. Omslagsbild; Lennart Holmbom. Förlag; Ordfirman. Tryck; Bulls Graphics. 72 sidor, danskt band, 200×140.

Boken kan köpas på Akademibokhandeln, Adlibris.com och Norrbottens museum